termes i condicions

OUTDOOR CATALUNYA ®

El nom comercial i el logotip són marques registrades.

Registres i requisits legals

 

· Els dos Tècnics que impartim les activitats estem inscrits al ROPE (Registre Oficial de Professionals de l’Esport):

• Kata: 021476

• Ramon: 012355

· Inscripció en el Cens d’Organitzadors d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural nº C-35.1

· Carta professional per a treballar a França com a Tècnic en Descens de Barrancs nº 06614ED0128.

· Activitats assegurades d’acord amb la normativa vigent amb AXA.

· Pòlisses de Responsabilitat Civil números 8673058  i  08715909.

· Pòlisses d’Accidents números 8672346  i  81591569.

infooutdoorcatalunya.com

(+34) 619 511 879

(+34) 654 602 660